Betal faktura Betal din faktura online

Gå til betaling >>

Salgs- og leveringsbetingelser for vinduer og døre.

Priserne
Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i Dkr. inkl. moms. Når ikke andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling. Priser er dagspriser inkl. moms - ret til prisændringer forbeholdes.
Produktionen udvikles løbende - derfor kan det ikke garanteres, at elementer altid er 100% ens, såfremt ordre afgives ad flere gange. Kosmetiske forskelle berettiger ikke til returnering.

Ordrebekræftelser

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.
Specialfremstillede varer modtages ikke retur.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer, der allerede er accepteret af køber og videregivet til vor leverandør, kan ikke annulleres eller ændres.

Produktansvar
Køber skal holde DinVinduesMand skadesløs i den udstrækning, DinVinduesMand pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som DinVinduesMand efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand.

DinVinduesMand er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er DinVinduesMand ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i DinVinduesMands ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

DinVinduesMand og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber kontaktes af fragtmand før leveringen for at aftale nærmere omkring det præcise leveringstidspunkt. Ved levering tages der dog forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser og andre forhold, som DinVinduesMand ikke er herre over.
Produktionstider: Standard lagerført fyr 1-2 uger, ikke-standard fyr 5-6 uger, mahogni 5-6 uger, træ/alu 8-10 uger
Ved fabriksferie kan produktionstiden rykkes max. 3 uger.
Levering + 1-2 uger

Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor DinVinduesMand har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning, forfalder beløbet alligevel til betaling regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af DinVinduesMand.

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuldt læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.

Levering frit til omliggende øer er at forstå frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

Fragtomkostninger
Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager. Hvis DinVinduesMand skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne med tillæg af fragtomkostninger. Der aftales altid levering, afhentning kan ikke ske.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere det købte for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne, eller svarer colli-antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT! - Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation bortfalder.

Betalingsbetingelser
20% forud ved ordreafgivelsen, restbeløbet betales senest 3 dage før leveringen..
Ønskes levering pr. efterkrav tillægges kr. 200 inkl. moms.
Ved køb med kreditkort via netshop betales/hæves 20% ved bestilling. Restbeløb hæves automatisk ved levering.
Vælger man at betale hele beløbet ved bestilling hæves hele beløbet ved bestilling.
Her kan anvendes dankort, visa dankort samt internationale betalingskort mastercard.

Leverede varer forbliver vores ejendom, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.


DinVinduesMand samarbejder med Scanenergi og Energigruppen om realisering af energibesparelser. Når du handler med DinVinduesMand
overdrager du derfor den beregnede årlige standardværdibesparelse til Scanenergi. Overdragelsen kan derefter ikke ske til anden side.

Betalingssted
DinVinduesMand. Betaling kan ske til Nørre Nebel Sparekasse reg. 9682 - kontonr. 0000822884

Garanti
DinVinduesMand (Cwr nr 36482478) giver 5 års garanti på vores vinduer og døre. For termoglas leveret og monteret af DinVinduesMand videregiver vi producentens garanti, som ligeledes er 5 år. Garantien gælder for den funktionelle del af varen ifølge købelovens bestemmelser. På vores øvrige varer er der garanti ifølge købeloven.
Træ er et naturmateriale. der kan derfor være glans- og strukturvariationer på færdigmalede elementer.
Farvegennemslag fra knaster og gulskjoldede pletter/flader kan ikke undgås.

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

Reklamationsretten bortfalder hvis:

  1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
  2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller kun er behandlet med farveløse produkter.
  3. Monteringen ikke er korrekt udført.

Tvist
Enhver tvist eller uoverenstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig , afgøres efter Dansk Ret ved retten i Grindsted i 1. instans

 

>>> Køb vinduer og døre efter mål

5 års garanti

Hos Din Vinduesmand får du ikke bare billige vinduer og døre i høj kvalitet. DinVinduesMand giver også 5 års garanti på alle vinduer og døre. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten i hverken materialer eller montering. Læs mere her >>

Hurtig levering

Tagvinduer 1-2 uger. Fyrretræ-mahogni 4-5 uger. Træ alu 6-7 uger Billige vinduer og døre - lynhurtigt

Monteret af lokale

DinVinduesMand arbejder på at have lokale forhandlere og håndværkere, der dækker hele Danmark.Vi giver dig billige vinduer og døre - Net-Let-Komplet.